• 100% gratis en vrijblijvend
 • Meerdere verstrekkers aangesloten
 • Aanvragen in simpele stappen
 • 100% gratis en vrijblijvend
Klantenservice
Neem contact op

Zit je vast met je aanvraag en heb je liever persoonlijk advies?

 • info@finney.nl
 • Finney B.V.
  Oelerweg 28
  7555 GS, Hengelo
  KVK: 86468618

Werkkapitaal

Om jouw onderneming draaiende te houden, heb je als ondernemer werkkapitaal nodig. Je hebt werkkapitaal nodig om te voldoen aan de betalingsverplichtingen. Naast het voldoen aan de betalingsverplichtingen, is er ook geld nodig om te kunnen investeren in jouw bedrijf. Wat is werkkapitaal? En hoe kun je je werkkapitaal financieren? Een makkelijke manier om je werkkapitaal op peil te houden, is middels factoring.

Wat is werkkapitaal?

Wat is werkkapitaal nou precies? De geldvoorraad die een onderneming heeft om op korte termijn aan financiële verplichtingen te voldoen, noemen we werkkapitaal. Het werkkapitaal van een bedrijf wordt gevormd door de vlottende activa. Je vlottende activa bestaat  onder andere uit je liquide middelen, je voorraden en je debiteuren. Werkkapitaal wordt gebruikt om aan dagelijkse betalingsverplichtingen te voldoen. Denk hierbij aan het betalen van leveranciers, het aanvullen van voorraden of het uitkeren van salarissen.

In economische termen is werkkapitaal het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Onder vlottende passiva verstaan we kortlopende schulden met een maximale aflossingstijd van 1 jaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld crediteuren, een leverancierskrediet of een bankkrediet.

Waarom heb je voldoende werkkapitaal nodig?

Het is belangrijk om over voldoende werkkapitaal te beschikken. Als ondernemer wil je namelijk in staat zijn om te voldoen aan de betalingsverplichtingen. Daarvoor heb je genoeg werkkapitaal nodig. Op het moment dat je een tekort aan werkkapitaal hebt, kom je in financiële problemen. Het is belangrijk om te weten hoeveel je nodig hebt, want te veel werkkapitaal is ook niet goed. Als je namelijk te veel werkkapitaal hebt, beschik je over minder ruimte om te groeien. Je geld zit dan vast in je voorraad of in je debiteuren. Als ondernemer gaat het dus om het vinden van een juiste balans tussen de cashflow en het werkkapitaal.

De 3 aspecten die je werkkapitaal bepalen

Er zijn 3 belangrijke zaken waar je je op richt om werkkapitaal te verbeteren. De hoogte van je werkkapitaal is afhankelijk van 3 aspecten: debiteuren, crediteuren en voorraad.

 1. Debiteuren

Bekijk goed met wie je zaken doet. Doe onderzoek naar de financiële gezondheid van je klanten. Zo voorkom je dat klanten zich niet aan de betalingsverplichtingen voldoen. Zorg dat ze jou zo snel mogelijk betalen, zodat jij snel werkkapitaal beschikbaar hebt.

 1. Crediteuren

Een langere betalingstermijn van je crediteuren levert soms veel werkkapitaal op. Als je meer tijd besteed aan het betalen van je crediteuren, beschik je langer over werkkapitaal voor andere uitgaven. Als ondernemer vind je het ook fijn als je snel betaald krijgt, dus dat geldt ook voor jouw crediteuren. Probeer daarom een gemiddelde betalingstermijn te hanteren.

 1. Voorraad

Voer regelmatig een voorraadcontrole uit. Zorg er daarbij voor dat je niet over te veel voorraad beschikt. Het is belangrijk om een goede balans te creëren. Het kost je namelijk werkkapitaal om producten en goederen op te slaan.

Werkkapitaal berekenen, hoe doe je dat?

Met een werkkapitaalberekening bereken je de verhouding tussen je kapitaal en de rekeningen die je moet betalen. Het werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa van een onderneming en de vlottende passiva (kort vreemd vermogen). Het bruto werkkapitaal is je vlottende activa. Je netto werkkapitaal bereken je door je kortlopende schulden van het bruto werkkapitaal af te halen.

Bruto werkkapitaal= vlottende activa (voorraden + debiteuren + liquide middelen)

Netto werkkapitaal= vlottende activa – kort vreemd vermogen (kortlopende schulden)

Rekenvoorbeeld

Peter heeft een voorraad met een waarde van €15.000. Hij heeft uitstaande facturen van €15.000. Het geld op zijn bank bedraagt €30.000. Maar Peter heeft €20.000 aan crediteuren openstaan.

Bruto werkkapitaal= €15.000+ €15.000+ €30.000= €60.000

Netto werkkapitaal= €60.000- €20.000= €40.000

Werkkapitaal factoring

Heb je een tekort aan liquiditeit omdat je moet wachten tot je openstaande factuur is betaald? Als je het werkkapitaal van je bedrijf snel wilt vergoten, is factoring een makkelijke manier om dit te doen. Met factoring wordt er namelijk voor gezorgd dat jouw facturen worden betaald door een factoringbedrijf. Een debiteurenfinanciering zorgt ervoor dat er snel financiële ruimte vrijkomt doordat de factormaatschappij jouw facturen vrijwel direct betaalt. Dit biedt ondernemers een betere cashpositie. Omdat je met factoring niet zelf je debiteurenbeheer beheert, beschik je sneller over geld en hoef je hier niet meer naar om te kijken.

Binnen factoring zijn er verschillende vormen van de debiteurenfinanciering. Wil je meer weten over de verschillende factoringvormen? Lees dan hier meer.

Werkkapitaal verbeteren

Het is altijd goed om het werkkapitaal van je bedrijf te verbeteren. Zodra je werkkapitaal goed in balans is, heb je minder kans op financiële problemen. Aan de hand van de eerdergenoemde aspecten, is het goed om te weten hoe je werkkapitaal kunt verbeteren.

Controleer je voorraad zorgvuldig. Zorg ervoor dat je niet over te veel voorraad beheerst. Het is namelijk ook niet goed als er te veel voorraad is. Je hebt dan minder ruimte om te groeien omdat het geld opgesloten zit in je voorraad.

Bekijk en bepaal of je jouw debiteurenbeheer niet uit handen wilt geven. Ben je te veel tijd kwijt aan het beheren van je debiteurenbeheer, of heb je snel financiële ruimte nodig? Een debiteurenfinanciering (ook wel factoring genoemd) kan de uitkomst bieden als je jouw werkkapitaal wilt verbeteren.

Alternatieve manieren om je werkkapitaal te verbeteren

Om je werkkapitaal te verbeteren kun je behalve factoring ook gebruik maken van een rekening courant krediet of een leverancierskrediet.

Rekening courant krediet

Een andere financieringsvorm om je werkkapitaal mee te verbeteren is met een rekening courant krediet. Met een rekening courant krediet kun je tot een kredietlimiet geld opnemen. Dit is een bedrag dat je rood mag staan op de bank. Als je werkkapitaal te laag is, biedt een rekening courant krediet tijdelijke ruimte om tekorten aan te vullen.

Leverancierskrediet

Je hoeft niet altijd geld te lenen om je werkkapitaal te verbeteren. Je kunt er namelijk al mee geholpen zijn als je kosten kunt uitstellen.  Met een leverancierskrediet kun je voorraden voorfinancieren. Dit zorgt er dus voor dat je werkkapitaal wordt gefinancierd. Let wel, er zijn aanbieders die een flinke rentevergoeding vragen.

Meer informatie over zakelijke financieringen?